Ostrzeżenie prawne

Aby zachować zgodność z przepisami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach Społeczeństwo informacyjne i handel elektroniczny, poniżej znajdują się dane ogólne informacje o tej witrynie:

 

 • Właściciel: Samuel Rubio Quintanar (dalej AGENCJA
 • Adres: C / Córdoba, nº 4 – 4º D, 28850 Torrejón de Ardoz (Madryt)
 • Kontakt: (+34) 910 60 03 28
 • NIF: 53756065M
 • Numer licencji biura podróży: C.I.C MA-3909-Mm

 

Ta witryna internetowa, w tym zestaw stron internetowych, które ją tworzą (dalej „Witryna

Web ») należy do AGENCJI, za pośrednictwem której jej użytkownicy lub klienci (w dalej „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) mogą uzyskać dostęp do różnych informacji i usług

podróże i turystyka.

Wszelki dostęp do tej Witryny podlega każdemu z niniejszych Warunków. Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej (dalej „Warunki ogólne”), w wersji opublikowane i obowiązujące w tym samym czasie, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. Dlatego tak jest Użytkownik ma obowiązek uważnego przeczytania Ogólnych Warunków przed rozpoczęciem korzystania z Witryny

Sieć, a także szczególne warunki, które w stosownych przypadkach uzupełniają, modyfikują lub

zastąpić Warunki ogólne w odniesieniu do niektórych usług i treści Witryna internetowa, ponieważ od ostatniego razu mogły zostać poddane modyfikacjom uzyskał do niego dostęp.

 

Użytkownik oświadcza, że ​​jest pełnoletni i posiada zdolność prawną do nabycia usług oferowane za pośrednictwem Witryny.

Dostęp do Serwisu jest zabroniony Użytkownikom zamieszkałym w jurysdykcjach, w których jego zawartość jest niedozwolona.

 

1. Zamawianie usług poprzez stronę internetową

Niniejsza Witryna jest skierowana do konsumenta końcowego i może być używana wyłącznie w celu zbierać informacje w celu dokonania w nim zakupu, nie pozwalając na ich wykorzystanie do innych celów bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela tej Witryny.

Mając charakter wymowny, ale nie ograniczający, nie jest dozwolone:

 • Korzystaj z Witryny niezgodnie z obowiązującym prawem, dobrą wiarą i sposobami korzystania ogólnie przyjęte i porządku publicznego.
 • Korzystać z Witryny w celach szkodliwych przeciwko AGENCJI lub jakiejkolwiek osobie trzeciej, lub które w jakikolwiek sposób mogą spowodować uszkodzenie lub uniemożliwić normalne działanie działanie Serwisu.
 • Wprowadzanie do sieci programów, które mogą spowodować uszkodzenie systemów Pracownicy IT AGENCJI, w firmie świadczącej usługi turystyczne lub podróży (dalej „Usługodawca”), dostawców lub osób trzecich użytkowników sieci wewnętrznej lub Serwisu.
 • Uwzględnij informacje z Witryny w porównawczych narzędziach wyszukiwania ceny.
 • Uzyskaj dostęp do Witryny za pomocą robota, pająka lub dowolnego narzędzia lub automatyczny program wyszukiwania.
 • Przeprowadzanie masowych wyszukiwań proporcjonalnie do zakupów dokonanych w Stronie internetowej.
 • Składaj spekulacyjne, fałszywe lub oszukańcze wnioski lub umowy.

 

Niezależnie od powyższego AGENCJA zastrzega sobie prawo do odmowy w dowolnym momencie chwilę, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia i bez prawa do odszkodowania, dostępu do Serwisu, tym Użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Warunków Ogólnych lub tych szczególnych w każdym przypadku mają one zastosowanie. Gdyby AGENCJA miała uzasadnione podstawy do rozważenia że zamówienie zostało złożone z naruszeniem niniejszych Ogólnych Warunków, tak będzie jest upoważniony do jej anulowania i może poinformować o tym odpowiednie organy.

Użytkownicy powinni wiedzieć, że regulowane jest zawieranie umów na wyżej wymienione usługi przez szczególne lub szczególne warunki umowne, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w każdy przypadek, na który Użytkownik uzgadnia z Usługodawcą oraz AGENCJA

W szczególności, ogólnie będą miały zastosowanie następujące warunki:

 

2. Przeglądarka i system operacyjny

Ekrany Serwisu są zoptymalizowane do użytku z przeglądarkami internetowymi Explorer 6 i Firefox 2 (i nowsze wersje), Safari, Chrome i Opera w środowiskach Windows, Mac i Linux. AGENCJA nie ponosi odpowiedzialności za skutki lub szkody, które mogą powodują, że Użytkownicy korzystają z innych przeglądarek, różnych wersji lub systemu operacyjny, inny, dla którego została zaprojektowana Serwis.

Informacje zawarte w Serwisie są oferowane dla wygody Użytkowników. THE AGENCY dokłada wszelkich starań, aby uniknąć jakichkolwiek błędów w treści mogą pojawić się w Serwisie. AGENCJA nie ponosi jednak odpowiedzialności za informacje, które Użytkownik może uzyskać poprzez odsyłacze do systemów zewnętrznych, które nimi nie są zależne od AGENCJI AGENCJA przyjmuje dostatecznie odpowiednie środki bezpieczeństwa. Jednakże Użytkownik musi mieć świadomość, że środki bezpieczeństwa systemów komputerowych w Internet nie jest do końca niezawodny, a usługa zależy od elementów zewnętrznych i wrażliwi więźniowie.

Ponadto AGENCJA dokłada wszelkich starań, aby utrzymać Witrynę zaktualizowane i sprawne. Jednak AGENCJA tego nie robi odpowiada za lub gwarantuje, że dostęp do Witryny jest nieomylny, ciągły lub wolny od braki. Nie może również zagwarantować, że treści lub oprogramowanie, które użytkownik może dostęp przez Serwis jest wolny od szkodliwych elementów, wirusów, zakłóceń, awarii, pominięcia, rozłączenia lub inne elementy, które mogą spowodować uszkodzenie Użytkownik lub zmiany w oprogramowaniu lub sprzęcie Użytkownika w systemach komputerowych lub w Twoje dokumenty i pliki elektroniczne.

Podobnie AGENCJA nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody charakter wynikający z korzystania z Serwisu, w tym spowodowane działaniem systemów komputerowych lub spowodowane niewłaściwym korzystaniem z Witryny Sieć, przerwy lub wady w telekomunikacji, które mogą wystąpić w operacje o charakterze finansowym lub podobnym albo spowodowane przez osoby trzecie poprzez bezprawną ingerencję pozostającą poza kontrolą AGENCJI.

 

3. Własność intelektualna

Prawa własności intelektualnej do Serwisu, jego kod źródłowy, projekt, struktura nawigacja, oprogramowanie, bazy danych i różne elementy w nich zawarte własność AGENCJI, odpowiadająca wyłącznemu wykonywaniu praw ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie, a zwłaszcza prawa do zwielokrotniania, modyfikacja, dystrybucja, komunikacja publiczna, cesja, udostępnianie i transformacja.

Wszystkie nazwy, projekty i / lub logo tworzące tę Witrynę są znakami towarowymi  należycie zarejestrowany. Jakiekolwiek niewłaściwe użycie ich przez osobę inną niż ich prawowity właściciel może być ścigany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszyscy muszą przestrzegać praw własności intelektualnej i znaków towarowych stron trzecich Każdy, kto uzyskuje dostęp do Witryny, AGENCJA uznaje na korzyść swoich właścicieli odpowiadające im prawa własności przemysłowej i intelektualnej, nie implikujące ich wyłączności wzmianka lub pojawienie się w Serwisie istnienia praw lub jakiejkolwiek odpowiedzialności o nich, a także poparcia, sponsoringu lub rekomendacji.

W celu zachowania ewentualnych praw własności intelektualnej w takim przypadku każdy Użytkownik lub strona trzecia uważa, że ​​doszło do naruszenia ich uzasadnionych prawa do wprowadzania określonych treści w Serwisie, należy zgłosić wspomnianą okoliczność do AGENCJI, wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej strony.
 • Posiadacz praw, które zostały rzekomo naruszone. W przypadku, gdy roszczenie jest przedstawić osobę trzecią inną niż zainteresowana, musi udowodnić, z jaką reprezentacją akt.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacja w Serwisie.
 • Wystarczająca akredytacja praw własności intelektualnej.
 • Ekspresowe oświadczenie, w którym zainteresowana strona jest odpowiedzialna za prawdziwość pliku informacje podane w zgłoszeniu.

 

4. Linki lub «linki» do innych stron internetowych

AGENCJA w ramach Serwisu może udostępniać Użytkownikom połączenia oraz linki do innych stron internetowych zarządzanych i kontrolowanych przez osoby trzecie. AGENCJA nie sponsoruje ani nie gwarantuje żadnej z tych stron internetowych osób trzecich, które zostały uwzględnione przez wygoda dla Użytkowników. Dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nawet pośrednio lub pomocniczo, za wszelkiego rodzaju szkody, które mogą wynikają z dostępu, utrzymania, użytkowania, jakości, legalności, niezawodności i użyteczności treści, informacje, komunikaty, opinie, oświadczenia, produkty i usługi istniejące lub oferowane na stronach internetowych, które nie są zarządzane przez AGENCJĘ, a które są dostępne za pośrednictwem Witryny.

Użytkownicy akceptują, że AGENCJA zastrzega sobie prawo do jednostronnego wycofania się w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia o połączeniach i linkach, które mogą pojawić się w Twoim Stronie internetowej.

 

5. Treści udostępnione przez innych użytkowników w serwisie

AGENCJA nie ponosi odpowiedzialności za treść ani żaden rodzaj przekazów, które to dotyczą Użytkownicy zawierają w swojej Witrynie, a także między Użytkownikami. Odpowiedzialność Oświadczenia publikowane w Serwisie są przeznaczone wyłącznie dla tych, którzy je składają.

Zabrania się wszelkiego rodzaju transmisji danych, które Użytkownicy przeprowadzają w Witrynie. Dostęp do sieci lub inny dostęp kontrolowany przez AGENCJĘ, który narusza praktyki sprzeczne z dobra wiara, zwyczaje, moralność lub porządek publiczny; które naruszają prawa będące własnością osób trzecich, zawierających groźby, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, nieprzyzwoite, lekceważące, nielegalne; które pociągają za sobą przeprosiny za terroryzm; które naruszają prawa człowieka lub przekazywanie jakichkolwiek innych materiałów, które stanowi lub zachęca do postępowania, które można uznać za przestępstwo.

Zabrania się reklamowania lub oferowania do sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów lub usług, ani przenoszenia przeprowadzać ankiety lub konkursy lub wysyłać wiadomości z prośbą o przekierowanie ich łańcucha.

AGENCJA co do zasady nie przegląda, nie filtruje ani nie zatwierdza treści Użytkowników. Niezależnie od powyższego AGENCJA zastrzega sobie prawo do wycofania wszelkich treści

świadczone przez Użytkownika wbrew Ogólnym Warunkom, a także w celu zapobiegania lub zabronić dostępu do Witryny, wszystko według własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia i bez Użytkownikowi przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie.

Jeśli Użytkownik w dowolnym momencie uzna, że ​​treści innego Użytkownika są niezgodne Warunki ogólne, możesz powiadomić AGENCJĘ e-mailem do Centrum Obsługa klienta. AGENCJA skorzysta z takiego powiadomienia po otrzymaniu takiego powiadomienia dołoży wszelkich starań, aby usunąć ze swojej Witryny te treści, które mogłyby naruszyć Warunki Ogólne.

AGENCJA podejmie współpracę, jeśli będzie to wymagane na podstawie orzeczenia sądu lub odpowiednich władz, w wskazanie osób odpowiedzialnych za treści naruszające prawo. Użytkownik wyraża zgodę na to, że obrazy lub treści zamieszczone w Serwisie mogą być wykorzystywane przez AGENCJĘ w całości lub w części bezpłatnie. Wszystko to z jedynym wyjątkiem i ograniczeniem tych zastosowań lub aplikacji, które mogą zagrozić prawo do honoru, moralności i / lub porządku publicznego na warunkach przewidzianych w ustawodawstwie obowiązujące w każdym kraju. AGENCJA zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie, które może stanowią jedną trzecią tej treści.

 

6. Częściowa nieważność

Ze względu na decentralizację funkcji legislacyjnej i kontrolnej ram prawnych, wpływa na działalność prowadzoną przez biura podróży, możliwe jest, że Warunki Ogólne podlegają różnym jurysdykcjom lub przepisom. Dlatego przy założeniu, że jakikolwiek warunek Warunków Ogólnych jest nieważny lub nieważny, ważność tego samego w okoliczności te nie mają wpływu na jego zestaw. Stan prawnie nieskuteczny zostanie zastąpiony nowym lub w jakiś sposób zinterpretowany prawnie akceptowalny, to znaczy zapadający jak najbliżej warunku, który jest sformalizowaliby się, gdyby mieli wiedzę o nieskuteczności danego warunku.

7. Wykonalność

Fakt, że AGENCJA nie żąda w jednym przypadku przestrzegania przez Użytkownika jakiegokolwiek warunku Ogólnych Warunków, nie wpłynie w żaden sposób na Twoje prawo do żądania zgodności w późniejszym terminie lub prawa jakiejkolwiek innej strony do żądania jej spełnienie.

Jakiekolwiek zrzeczenie się przez AGENCJĘ jakichkolwiek praw lub uprawnień wynikających z Warunki ogólne wymagają formy pisemnej. Zaniedbanie przez AGENCJĘ żądania Ścisłe przestrzeganie dowolnego warunku nie może być w żadnym przypadku uznawane za rezygnacji, ani też nie pozbawi AGENCJI prawa do późniejszego zażądania rygoru przestrzeganie ich.

 

8. Prawo i jurysdykcja

 

Niniejsze Warunki Ogólne są regulowane we wszystkich skrajnych przypadkach przez prawo Hiszpański i strony poddają się jurysdykcji sądów i trybunałów stolicy Madrytu, do ile działań i roszczeń może wynikać z tego związku, o ile gdy określona jurysdykcja nie jest ustanowiona ustawą.

AGENCJA może zaoferować Użytkownikowi możliwość dostępu do jej Witryny internetowej pod adresem inne języki. Jednak w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub sprzecznej interpretacji między Warunki ogólne różnych wersji, wersja językowa musi mieć pierwszeństwo Hiszpański ponad resztę.

Polityka prywatności

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RGPD), z dnia 25.05.2016 ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/679 informujemy, że w PEREGRINTER VIAJES Każdego dnia pracujemy nad oferowaniem najlepszych ofert podróży i produktów turystycznych w generał. Aby to osiągnąć, musimy zbierać informacje od naszych użytkowników. Jeśli masz Wszelkie pytania dotyczące Twojej prywatności możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem adres atcliente@peregrinterviajes.com lub zwykłą pocztą na adres C / Córdoba, nr 4- 4º D, 28850 Torrejón de Ardoz – Madryt.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH

Za leczenie odpowiada Samuel Rubio Quintanar
Cel leczenia Rezerwacja podróży i reklama
Legitymacja leczenia Zarządzanie relacjami z klientami
Odbiorcy Twoje dane mogą zostać przekazane niektórym dostawcom, którzy świadczą nam usługi, czyli firmie zobowiązuje się do podpisania z nimi umowy, na mocy której zobowiązuje się do przestrzegania przepisów europejskich prywatność danych.
Prawa Nasi użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania, a także inne prawa wyjaśniono w dodatkowych informacjach.

 

DODATKOWE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Imię i nazwisko: Samuel Rubio Quintanar

NIF: 53756065M

Adres: C / Córdoba, nº 4 – 4º D

Telefon: (+34) 910 60 03 28

atcliente@peregrinterviajes.com

 

2. CEL LECZENIA

Dane użytkownika, które zbieramy, są absolutnie niezbędne do realizacji nasza działalność w zakresie sprzedaży wycieczek i produktów turystycznych w ogóle. Aby móc wykonać naszej roli musimy zebrać niezbędne dane kontaktowe. Dla większej jasności Informujemy, że działalność obejmuje następujące czynności: prezentacja, propozycja, rezerwacja i rozliczenie żądanej wycieczki lub produktu turystycznego.

Nasi użytkownicy dobrowolnie przekazują nam swoje dane rejestrując się w naszym stronie internetowej, za pośrednictwem naszej aplikacji, telefonicznie lub w tych inne strony internetowe lub aplikacje mobilne, na których znajdują się nasze usługi.

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu świadczenia naszych usług jako biuro podróży. To oznacza, że ​​będziemy przetwarzać Twoje dane, aby Cię zidentyfikować i móc składać propozycje spersonalizowane, aby móc odpowiadać na zapytania lub prośby, które nam kierujesz, i pomagać Ci w realizacji czego potrzebujesz tak długo, jak my jesteśmy Twoim biurem podróży. W żadnym przypadku nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji bez interwencji człowieka, z wyjątkiem że wyraźnie na to zezwalasz.

 

3. LEGITIMACJA ZABIEGU

Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji Twojej prośby na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. W przypadku odmowy przetwarzania Twoich danych nie będziemy mogli świadczyć Ci naszej usługi. Zapamietaj to Zawsze możesz skorzystać ze swoich praw. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Prawa tego Polityka prywatności. Możemy również przetwarzać Twoje dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, a także w przypadkach, gdy istnieje uzasadniony interes.

 

4.KONSERWACJA

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak będziemy ich potrzebować do świadczenia usług lub do zażądać sprzeciwu zgodnie z postanowieniami sekcji „Prawa” witryny niniejsza polityka prywatności.

 

5. ODBIORCY

Twoje dane mogą być przekazywane niektórym dostawcom, którzy świadczą nam usługi związane z siecią i innymi współpracownikami, na których stronach internetowych lub w aplikacjach mobile hostujemy nasze usługi. Firma zobowiązuje się do podpisania z nimi umowy na mocy których są zobowiązani do przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych. Powiedzenia Dostawcy mogą wykorzystywać Twoje dane wyłącznie do świadczenia odpowiednich usług. Przez w związku z tym nie mogą wykorzystywać takich informacji do własnych celów ani przekazywać ich stronom trzecim.

 

6. PRAWA

 • Prawo dostępu: to prawo pozwala wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy.
 • Prawo do sprostowania danych: to prawo pozwala zażądać sprostowania danych niedokładny.
 • Prawo do usunięcia: to prawo umożliwia usunięcie danych, gdy tak nie jest niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.
 • Prawo do ograniczenia leczenia: to prawo pozwala na zwrócenie się do nas jako administratora, że ​​zawiesimy przetwarzanie danych, gdy a) wniesiesz sprzeciw wobec ich dokładność, podczas gdy dokładność ta jest weryfikowana przez osobę odpowiedzialną b) w tych przypadki, w których korzystasz z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy weryfikacji jeżeli uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad uzasadnionymi powodami zainteresowanej strony. To prawda pozwala również poprosić nas o zachowanie Twoich danych osobowych, gdy a) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych i żądasz w swoim umieścić ograniczenie jego wykorzystania lub b) nie potrzebujemy już danych do celów leczenia ale zainteresowana strona potrzebuje ich do formułowania, wykonywania lub obrony roszczeń.
 • Prawo do sprzeciwu: to prawo pozwala sprzeciwić się leczeniu, jeśli takie istnieją Dobrze uzasadnione powody związane z Twoją sytuacją osobistą lub sprzeciwem wobec komercyjne działania poszukiwawcze. Przestaniemy przetwarzać dane, chyba że leczenie postępuje zgodnie z uzasadnionymi powodami lub w celu wykonania lub obrony ewentualnych roszczeń.
 • Prawo do przenoszenia danych: to prawo pozwala zażądać przeniesienia Twojego dane do innego administratora danych. To prawo pozwala na otrzymanie Twoich danych osobowych dostarczane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i mogą przekazywać je innej osobie odpowiedzialnej, jeśli jest to technicznie możliwe.
 • Prawo do cofnięcia zgody: to prawo umożliwia cofnięcie zgody Zgoda.

 

Możesz skorzystać z tych praw, wysyłając nam swoją prośbę za pośrednictwem mail atcliente@peregrinterviajes.com lub zwykłą pocztą do C / Córdoba, nr 4 -4º D, 28850 Torrejón de Ardoz – Madryt

W każdym razie, jeśli weźmiesz pod uwagę, możesz udać się do hiszpańskiej agencji ochrony danych naruszyły obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych. Na swojej stronie internetowej Możesz znaleźć dodatkowe i uzupełniające informacje na temat wszystkich tych praw: www.agpd.es

Korzystanie z tych praw jest całkowicie bezpłatne

Co musisz przedstawić, aby skorzystać ze swoich praw?

1- Żądanie skierowane do osoby zarządzającej lub osoby odpowiedzialnej, która posiada Twoje dane osobowe

2- Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu lub innego ważnego dokumentu, który Cię identyfikuje.

3-Możesz również użyć podpisu elektronicznego zamiast DNI.

4-Jeśli wykonujesz je za pośrednictwem przedstawiciela, dokumentu lub instrumentu elektronicznego, który poświadczyć reprezentację.

5- Żądanie, w którym określono żądanie.

6-Adres na potrzeby powiadomień, data i Twój podpis.

7-Dokumenty uzupełniające wniosek, który złożysz, jeśli to konieczne.

Po otrzymaniu wniosku przeanalizujemy, czy zostały dostarczone wszystkie niezbędne informacje

do przetwarzania, a także zasadności i znaczenia petycji. Na wypadek, gdyby tak nie było

mające związek z wykonaniem prawa, ze względu na konkretny przypadek poprosiliśmy, przekażemy to zainteresowanej stronie do celów, które mogą być zgłoszone odpowiednie roszczenia.

Odpowiemy na Twoje żądanie w wyznaczonych prawnie terminach, z wyjątkiem terminu problemów, które są poza naszym zasięgiem, nie możemy tego przeprowadzić. W tym przypadku ty poinformujemy Cię o przyczynach i przewidywanych terminach rozwiązania.

** Niniejsza polityka prywatności może ulec aktualizacji. Zalecamy przeczytanie tej polityki prywatność regularnie. W przypadku wprowadzenia znaczących zmian tak zrobisz powiadomimy Cię osobno.

Cookies

Co to są cookies?

Pliki cookie to pliki, które strony internetowe przechowują w przeglądarce użytkownika, które wizyta, niezbędna do zapewnienia korzyści związanych z przeglądaniem stron internetowych w ramach świadczenia usług interaktywny.

 

Możliwe rodzaje plików cookie

Sesyjne pliki cookie: Są to rodzaje plików cookie przeznaczone do gromadzenia i przechowywania danych podczas użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej i nie jest ona zarejestrowana na dysku użytkownika.

Trwałe pliki cookie: to rodzaj plików cookie, w których dane są nadal przechowywane w pliku terminala i można uzyskać do nich dostęp i przetwarzać je przez okres określony przez osobę odpowiedzialną plik cookie, który może trwać od kilku minut do kilku lat.

Pliki cookie mogą być również:

Własne: są to pliki cookie generowane przez odwiedzaną stronę internetową.

Od stron trzecich: są to pliki cookie, które są otrzymywane podczas przeglądania tej strony internetowej, ale zostały generowany przez trzecią usługę, która jest na nim hostowana.

 

Cele plików cookie

Cele techniczne: są niezbędne do działania serwisu. Nazywają się również bezwzględnie konieczne. Umożliwiają kontrolę ruchu z serwera do wielu użytkowników jednocześnie, identyfikacja i dostęp jako użytkownik systemu, itp. Personalizacja: umożliwiają każdemu użytkownikowi konfigurowanie takich aspektów, jak język, w którym chcesz przeglądać stronę internetową lub ustawienia regionalne. Analiza lub wydajność: Pozwalają na pomiar ilości odwiedzin i różnych kryteriów nawigacji obszary sieci anonimowo. Reklama: Pozwalają na zaimplementowanie parametrów skuteczność w reklamie oferowanej na stronach internetowych. Reklama behawioralna: pozwalają wdrożenie parametrów wydajnościowych w reklamach oferowanych na stronach internetowych, w oparciu o informacje o zachowaniu użytkowników.

 

Korzystanie z plików cookie

Jak określono w artykule 22.2 LSSI (ustawa 34/2002, o usługach Towarzystwa Informacji i Handlu Elektronicznego, informujemy, że używamy plików cookies w celu ułatwienia dostępu do korzystania z naszej strony internetowej iw ten sposób móc konsekwentnie usprawniać proces nawigacja. Używane przez nas pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych ani żadnych informacji które mogą Cię zidentyfikować. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, skonfiguruj swoją przeglądarkę z Internetu, aby można było je usunąć z dysku twardego komputera, zablokować lub powiadomić w przypadku instalacja tego samego. Aby kontynuować bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies, po prostu kontynuuj na stronie internetowej.

Rodzaje plików cookie, których używamy, to:

 

Niezbędne pliki cookie:

Te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej, umożliwiając dostęp do sekcje, które mają filtry bezpieczeństwa. Bez tych plików cookie wiele usług dostępne nie będą działały.

 

Pliki cookie nawigacji:

Te pliki cookie zbierają na przykład informacje o korzystaniu z sieci przez odwiedzających wyświetlenia stron, ładowanie błędów … Są to informacje ogólne i anonimowe, gdzie nie są uwzględniane dane osobowe ani informacje identyfikujące odwiedzających; będąc celem ostatnio, aby poprawić funkcjonowanie sieci. Odwiedzając naszą stronę internetową, akceptujesz instalacja tych plików cookie na Twoim urządzeniu.

 

Funkcjonalne pliki cookie:

Te pliki cookie umożliwiają zapamiętanie informacji (takich jak nazwa użytkownika, język lub region w którym się znajduje) i bardziej osobiste cechy. Na przykład możliwość oferowania spersonalizowane treści w oparciu o podane przez Ciebie informacje i kryteria dobrowolnie. Te pliki cookie mogą również służyć do zapamiętywania wprowadzonych zmian rozmiaru tekstu, czcionek i innych dostosowywalnych części strony internetowej. Wiem też Używają do oferowania niektórych żądanych usług, takich jak oglądanie wideo lub komentowanie na blogu. Plik Informacje zbierane przez te pliki cookie mogą być anonimowe, a Twoje aktywność na innych stronach internetowych. Odwiedzając naszą stronę internetową, zgadzasz się na ich instalację pliki cookies na Twoim urządzeniu.

 

Jak odinstalować pliki cookie

Możesz kontrolować lub usuwać pliki cookie w dowolnym momencie: aby uzyskać więcej informacji, zobacz aboutcookies.org. Oprócz możliwości usunięcia wszystkich plików cookie, które już są na komputerze możesz również skonfigurować większość przeglądarek, aby się zatrzymywały zaakceptuj je. Pamiętaj jednak, że jeśli odrzucisz pliki cookie, może być konieczne ponowne wejście ręcznie ustaw swoje preferencje za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, a one przestają działać niektóre usługi i funkcje.